Allergieën en Symptomen

ALLERGIEËN EN SYMPTOMEN

Welke allergieën en symptomen bestaan er eigenlijk allemaal?
Hieronder kun je de allergieën en bijbehorende symptomen per categorie vinden:

 • Astma
 • Contactallergie
 • Allergisch voor geneesmiddelen
 • Insectengif
 • Hooikoorts
 • Voedselallergie
 • Allergisch voor dieren en huisdieren
 • Huisstofmijt

De symptomen bij een kruisallergie kunnen gaan van mild tot zeer ernstig. De klachten treden vrij snel na consumptie op.

In geval van een kruisallergie met voeding hebben we wel heel vaak te maken met het oraal allergie syndroom (O.A.S.). Dit is een zwelling van of jeuk/tinteling aan lippen, mond, keel of tong. Deze klachten treden ongeveer 15 minuten na inname van het desbetreffende allergeen op en ze verdwijnen spontaan na 20 minuten.

Er kan een kruisallergie optreden voor één of meerdere voedingsmiddelen. Enkel de voedingsmiddelen waar je last van hebt, dien je te mijden.

Bij een vermoeden van een kruisallergie kan je best je arts of een gespecialiseerde allergiediëtist contacteren. Aan de hand van jouw bevindingen kunnen zij de link leggen met de primaire allergie. Bij een kruisreactie is het soms mogelijk dat er enkel op rauwe voedingsmiddelen gereageerd wordt en niet wanneer deze verhit werden. Soms kunnen ook kleine hoeveelheden verdragen worden.

De begeleiding van een gespecialiseerde allergiediëtist is belangrijk om de verdachte voedingsmiddelen op te sporen, zodat enkel de boosdoeners geëlimineerd worden.

 

 

Download hier meer informatie over het para-berk syndroom.

Analoog noemt men de combinatie van graspollen-allergie met voedselallergie het para-gras syndroom.

Engelse benamingen voor kruisallergie zijn: cross-reactive allergypollen-associated allergy en in het geval van voedselallergie pollen-related food allergy en pollen-food cross-reactive reactions.

KRUISALLERGIE

Wat is een kruisallergie eigenlijk?

De kruisallergie ontstaat doordat het allergeen (het allergie-veroorzakende deeltje) in de tweede stof qua vorm lijkt op het allergeen in de eerste stof.

Een van de meest voorkomende kruisallergieën is die tussen berkepollen en voedingsmiddelen. Daardoor ontstaat er naast hooikoorts een voedselallergie. Het allergeen in het berkestuifmeel lijkt op tal van allergenen in voedingsmiddelen, zodat een kruisallergie kan ontstaan met onder andere zeer veel soorten fruit. De benaming voor deze specifieke vorm van kruisallergie is para-berk syndroom.

KruisallergieWat voeding betreft kan er een kruisallergie ontstaan tussen:

 • Pollen en voeding
  • Berkenpollen en o.a. rauwe appel, soja, hazelnoten
  • Graspollen en o.a. sinaasappel, meloen, boekweit
  • Bijvoetpollen en o.a. selder, koriander, pastinaak
  • Huisstofmijt en voeding o.a. weekdieren, garnalen
  • Cannabis en voeding o.a. banaan, tomaat, kiwi
  • Latex en voeding o.a. ananas, avocado, kastanje
 • Voeding en voeding
  • Pinda en soja
  • Soja en erwten
  • Okkernoten en pecannoten
  • Kippenei en kippenvlees

 

De klachten kunnen zich uiten via:

 • Luchtwegen: hoesten, piepende adem, kortademig, vernauwde keel, hese stem, waterige ogen, niezen, verstopte neus, lopende of jeukende neus
 • Huid: roodheid, netelroos, bobbeltjes of blaasjes die plots kunnen zwellen en vaak erg jeuken, zwelling tong/lippen, jeuk
 • Maag en darmen: onwel zijn, buikpijn, diarree
 • Hart: zwakke pols, duizeligheid, verwardheid, shock, bewusteloosheid

Er is sprake van een kruisallergie als een persoon, die allergisch is voor een allergeen (primair allergeen), reageert op een ander allergeen dat gelijkenissen vertoont met het primair allergeen. Het gaat dan om eiwitten (allergenen) die zo op mekaar lijken, dat het immuunsysteem niet in staat is om deze van mekaar te onderscheiden.

Er bestaan vier verschillende typen allergie

TYPE 1

Dit type wordt in medische termen aangeduid als IgE-gemidieerde of IgE-afhankelijke allergie. Dit is te wijten aan de IgE-antilichamen die hierbij een hoofdrol spelen. De allergieën die onder dit type vallen zijn (1) Astma (2) Constitutioneel eczeem en (3) Hooikoorts.

IgE-gemidieerde allergie of IgE-afhankelijke allergie IgE-gemidieerde allergie

IgE-gemidieerde allergie of IgE-afhankelijke allergie IgE-gemidieerde allergie

Dit type allergie kan zich drie manieren uiten:
Het verwijden van de bloedvaten waardoor de bloeddruk daalt
De medische term hiervoor is "Vasodilatatie": Bloedvat- (=vaso) -verwijding (=dilatatie).
Vernauwing van de bronchieën van de longen
Moeilijke en piepende ademhaling, gepaard met een benauwd gevoel. Dit kan erg gevaarlijk zijn in sommige extreme gevallen.
Afname van hartactiviteit

De gevolgen van deze symptomen kunnen zeer gevaarlijk zijn, mocht u het idee hebben een allergie te hebben doe dan een van de allergietesten of laat een provocatietest bij de dokter afnemen.

 

 

TYPE 2

Deze vorm van allergie, ook cytotoxische reactie genoemd, ontstaat wanneer antilichamen zich gaan richten naar het oppervlak van cellen en weefsels, op de aldaar aanwezige antigenen. Zo start een reeks reacties die uiteindelijk de afbraak van cellen of weefsel veroorzaakt. Een typisch voorbeeld is een bloedtransfusie tussen personen met een niet-verenigbare bloedgroep. Dit leidt tot agglutinatie van rode bloedcellen en in ernstige gevallen zelfs tot de dood.

Deze reactie betreft ook vaak een allergische reactie op een geneesmiddel. Het allergeen bindt aan een lichaamscel en verandert de eiwitsamenstelling van het membraan. Hierdoor wordt de lichaamscel als lichaamsvreemd herkend en wordt deze aangevallen door het eigen immuunsysteem. Het betreft hierbij een direct cytotoxische reactie door IgG of IgM (antilichamen). Schade wordt veroorzaakt door neutrofiele granulocyten en natural-killer cellen. De neutrofiele granulocyten laten proteolytische enzymen vrij die een ontstekingsreactie veroorzaken. Natural-killer-cellen laten granules vrij die ervoor zorgen dat de cel lyseert (stukgaat).

 

TYPE 3

Systemische Lupus Erythematodes - Allergische reactie

Systemische Lupus Erythematodes

Deze vorm van allergie ontstaat wanneer antigeen-antistofcomplexen neerslaan en onder andere neutrofielen aantrekken en het complementsysteem activeren en zo weefselschade veroorzaken. Er zijn twee vormen van een type III-reactie.
Bij de eerste vorm worden antigeen-antistofcomplexen gevormd in de bloedbaan, waarna ze neerslaan in het weefsel. Meestal slaan deze complexen neer in de gewrichten en nieren.
De andere vorm is de Arthus reactie. Hierbij worden de antigeen-antistofcomplexen in het weefsel gevormd. Een bekend voorbeeld van een type III-reactie is Systemische Lupus Erythematodes.

 

TYPE 4

Deze allergie ontstaat door het activeren van T-helper/inducer cellen (T-lymfocyten), die via de productie van diverse cytokinen het betreffende antigeen elimineert, maar tevens weefselschade veroorzaakt.

Deze gemedieerde immuunreactie is voornamelijk gericht tegen lichaamsvreemde cellen, zoals cellen die door een virus zijn geïnfecteerd of cellen van een

transplantaat. Bij deze vorm spelen zowel de T-helpercel (Th-cel) als de cytotoxische T-cel (Tc-cel) een rol. Afhankelijk van de route kunnen twee reacties worden onderscheiden.

Een binding van CD4+-T-helper/inducercellen aan het antigeen (samen met het HLA-

klasse-II-molecuul), zal via de productie van IL-1 en IL-2 leiden tot het ontstaan van CD8+-Tc-cellen die de doelwitcellen (herkennen deze door HLA-klasse-I-moleculen) een extracellulair mechanisme kunnen doden. Deze reactie treedt het meest op bij virus-geïnfecteerde cellen zoals bij hepatitis B. Deze behoort niet tot de allergische reacties. Maar het tweede mechanisme hoort wel tot de allergische reacties:Vertraagd-type-overgevoeligheidDeze reactie wordt gemedieerd door lymfocyten en macrofagen. Wanneer een helpercel zich bindt aan een antigeen, zal deze lymfocyt worden gestimuleerd tot het uitscheiden van chemokinen en cytokinen. Dit gebeurt waarschijnlijk door een aparte

T-celcytotoxie

T-celcytotoxie (bijvoorbeeld bij bloedtransfusie)

populatie van T-helpercellen. De chemokinen kunnen lymfocyten, monocyten en andere ontstekingscellen aantrekken en activeren. De belangrijkste ontstekingscel is de geactiveerde macrofaag, welke op zijn plaats wordt gehouden door de macrofagen-migratie-inhibitiefactor (MIF). Deze macrofaag kan met mediatoren weefselschade veroorzaken en gefagocyteerd materiaal verteren. De doelwitcel wordt gedood, maar dat gaat gepaard met weefselbeschadiging en een ontstekingsreactie. De meest voorkomende type-IV-vertraagd-overgevoeligheidsreactie gaat gepaard met eczeem: rode, geïrriteerde, jeukende huid. Veelvoorkomend is nikkelallergie, die uitslag kan geven bij oorbellen en andere sieraden of de gesp van een broekriem.